Klimatizace Pardubice

Klimatizace

Pokud uvažujete o pořízení klimatizačního zařízení, jste opravdu na správném místě. Jsme schopni realizovat systémy většiny světových výrobců, preferujeme však Mitsubishi Electric, Toshiba, LG a Fujitsu.


Bytové klimatizace

Řešíme pomocí tzv. Split a MultiSplit systémů. Zařízení pracují na principu vstřikování chladiva do výparníku vnitřní jednotky.

Split systém - na jednu venkovní kondenzační jednotku lze napojit pouze jedna vnitřní výparníková klimatizační jednotka. Příklad schema Split systému.

MulitSplit systém - na jednu venkovní kondenzační jednotku lze napojit více (většínou 2-6) vnitřních výparníkových klimatizačních jednotek. Schema vedení chladiva je většinou hvězdicové (ke každé vnitřní jednotce vede z venkovní jednotky 1pár chladivového Cu potrubí). Příklad schema MultiSplit systému.

K výše uvedeným systémům nabízejí výrobci hned několik typů vnitřních jednotek (nástěnné, podstropní, parapetní, kazetové čtyřcestné, kazetové jednocestné a mezistropní). Ovládání zařízení je většinou pomocí dálkových infra nebo vzdálených nástěnných ovladačů.

Klimatizace komerčních prostor

Používají se tzv. VRV systémy, ale MultiSplit systémy.

VRV systémy - na jednu venkovní kondenzační jednotku lze napojit až 100 vnitřních výparníkových klimatizačních jednotek. Schema vedení chladiva je páteřní dvou nebo tří trubkové (z páteřního rozvodu jsou vedeny odbočky k vniřním výparníkovým jednotkám). Příklad schema rozvodu VRV systému.


Projekce

Projekční oddělení bylo a je, již od založení firmy, jejím základem. Zkušenosti z provětrávání cukerných sil vyústily v roce 1994 vývojem systému EL-CH, za který bylo naší firmě uděleno čestné uznání na mezinárodní výstavě Pragotherm a mezinárodní cenu komerční prestiže v Madridu. Na základě těchto zkušeností jsme s velkými úspěchy navrhli a zrealizovali chlazení velkých technologických sálů a serverů, které je založeno na principu chlazení venkovním vzduchem se zálohou kompresorového chlazení pomocí přímého výparu chladiva. V současné době má projekční oddělení celkem 2 kvalifikované projektanty, kteří jsou schopni v oboru vzduchotechnika, chlazení, klimatizace a regulace navrhnout téměř jakýkoliv systém. Důležitá je i zpětná odezva vyvolaná vlastními realizacemi našich projektů, která nás profesně posouvá stále dál.

Servis

Servisní oddělení je od založení firmy její pevnou součástí. Naše firma je schopna provést servisní zásah na všech typech vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních.

Napište nám